Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest

ASARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 23/25
95-200 Pabianice
NIP: PL7312072792

2. Kontakt z nami

Administrator wyznaczył jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres:  biuro@klimasfera.pl , z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 1. zakładasz konto w Serwisie, lub
 2. wypełniasz jeden z dodatkowych formularzy w toku naszej współpracy; lub
 3. podczas rozmowy telefonicznej z członkiem naszego Personelu; lub
 4. w trakcie osobistej wizyty w naszej siedzibie.

4. Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

 Twoje dane osobowe, które możemy przetwarzać, zależą częściowo od Ciebie – a więc od tego, czy nam je podasz, czy nie.

Dane, które możemy przetwarzać w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, mogą obejmować:

 1. Twoje imię i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu kontaktowego;
 4. adres;
 5. dodatkowe informacje o sobie, które możesz zawrzeć w wypełnianych formularzach lub korespondencji e-mail, bądź które możesz podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym Personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie są przez nas rejestrowane);
 6. udzielone przez Ciebie zgody (jeżeli poprosiliśmy Cię o jej udzielenie w jakimś celu i zgodę tę wyraziłeś);
 7. dane dotyczące aktywności w naszym Serwisie wraz z plikami cookie (dane informatyczne takie jak informacje o używanych przez Ciebie systemach operacyjnych, typach przeglądarki, adresach IP, nazwie domeny, źródłach odwiedzin i czasie spędzonym w witrynie).

5. Jakie pliki cookie dostarczają informację o Tobie?

 Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu. Te pliki zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu, np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci jako użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator wykorzystuje pliki cookies przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 2. pliki cookies uwierzytelniające wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partner.

Wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej, czyli opartej na Twoich zainteresowaniach. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być wyrażona między innymi poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Naturalnie, taka zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

6.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzoną przez nas działalnością związaną z prowadzeniem Serwisu, tj. na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz działalnością sklepu internetowego, szczegółowo opisanymi w Regulaminie.

Twoje dane możemy również przetwarzać w związku z dokonanym przez Ciebie zgłoszeniem naruszenia przez nas zasad ochrony danych osobowych lub realizacją innych Twoich praw, o których przeczytasz dalej.

Poniżej wskazujemy i opisujemy konkretne cele:

 1. celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jednak w zakresie danych podanych fakultatywnie lub danych tzw. wrażliwych (dotyczących stanu zdrowia, nałogów itp.) podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 2. celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie lub po rejestracji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jednak w zakresie danych podanych fakultatywnie lub danych tzw. wrażliwych (dotyczących stanu zdrowia, nałogów itp.) podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda (odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 3. marketing – jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów marketingowych określonego rodzaju (np. newsletter), przetwarzamy Twoje dane w celu kierowania do Ciebie tych komunikatów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym:
  • wykorzystujemy również narzędzia komunikacji elektronicznej, takie jak e-mail, w celu informowania Użytkowników o nowych funkcjonalnościach Serwisu lub innych informacjach, które mogą interesować Użytkowników. Podstawą takiej działalności jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • dokonaliśmy oceny wpływu tej aktywności na prywatność Użytkowników i po rozważeniu interesów Użytkowników doszliśmy do wniosku, że nie będzie miało to negatywnego wpływu na prywatność Użytkowników. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi Użytkownikom istotne profity w postaci możliwości śledzenia zmian i nowości w interesujących ich tematach. Każdy z Użytkowników może zrezygnować z tego typu aktywności poprzez zmianę ustawień na swoim koncie;
 4. windykacja należności i rozliczalność – Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, w celach archiwizacyjnych oraz w celu zapewnienia nam możliwości rozliczenia się z prawidłowości przetwarzania Twoich danych i wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, na podstawie art. 33 ust. 5 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) albo c) RODO);
 5. statystyki i utrzymanie funkcjonalności strony internetowej – dane pochodzące z analizy plików cookies oraz logów serwera przetwarzamy w celach budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszej strony internetowej i zachowań Użytkowników, między innymi w celach marketingowych oraz dla potrzeb rozwijania poziomu jej użyteczności, a także do obsługi funkcjonalności strony, takich jak obsługa formularzy oraz prezentacja treści związanych z naszą działalnością;

7. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie przetwarzamy Twoje dane przez czas, w którym utrzymujesz swoje konto w Serwisie, a w zakresie danych podanych dobrowolnie lub danych tzw. wrażliwych do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody;
 2. celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie lub po rejestracji przetwarzamy Twoje dane do czasu wykonania umowy (czyli dostarczenia Ci zamówionego produktu lub zakończenia świadczenia usług), a w zakresie danych podanych dobrowolnie lub danych tzw. wrażliwych do wycofania wyrażonej przez Ciebie zgody;
 3. celach marketingowych przetwarzamy Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody na prowadzenie działań tego rodzaju;
 4. celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi przetwarzamy Twoje dane osobowe do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym lub innymi aktami prawnymi regulującymi zasady odpowiedzialności innej, niż cywilna);
 5. celach statystycznych i utrzymania funkcjonalności Serwisu przetwarzamy dane przez cały okres, w którym korzystasz z Serwisu.

8. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

 Twoje dane osobowe możemy przekazać naszym kontrahentom, tj.

 1. podmiotom/firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi konieczne dla prawidłowego funkcjonowania, np.:
  • firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego i innego, dzięki któremu możemy prowadzić stosowne ewidencje i komunikację mailową;
  • podmiotom świadczącym usługi hostingowe;
  • firmom doradczym oraz prawniczym, a także biurom rachunkowym, wspierającym nas w codziennej działalności;
  • innym podwykonawcom, z którymi współpracujemy w celu wykonywania umów zawartych z Tobą;
 2. operatorom dokonywanych przez Ciebie płatności;
 3. podmiotom świadczącym usługi kurierskie w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie towarów;
 4. dane pochodzące z plików cookies, pozwalające określić Twoje dane geograficzne, statystyczne i demograficzne – bez ujawniania Twojej tożsamości – przekazujemy również podmiotom zewnętrznym wykorzystującym je do dostosowywania kierowanych do Ciebie reklam i innych podobnych przekazów.

Dla podmiotów z każdej kategorii Administrator przekazuje tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia celów współpracy.

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych lub profilowanie może być stosowane wobec Twoich danych wyłącznie w celach statystycznych i analitycznych, związanych z udoskonalaniem naszego Serwisu, a także z kierowaniem do Ciebie przekazów marketingowych, na które się zgodziłeś lub wobec których nie wyraziłeś sprzeciwu.

10. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły;
 2. Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem;
 3. Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas były aktualne i zgodne z prawdą;
 4. Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych;
 5. Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

11. Jakie masz prawa?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);
 2. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania;
 4. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. przechowywać dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób;
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych;
 6. Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody możesz w dowolnym momencie tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Pragniemy Cię jednak poinformować, że Twoje dane osobowe w zakresie objętym cofniętą zgodą, tj. w zakresie celu, którego zgoda dotyczyła, przestaną być przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak Twoje dane osobowe objęte zgodą będą dalej przetwarzane w celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązku rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ewentualnie w celach opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail biuro@klimasfera.pl , z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna
z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych tomasz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

12. Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu realizowanym przez nas w oparciu o tzw. przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (np. w celach marketingowych). Będziemy musieli uwzględnić Twój sprzeciw, kiedy będzie on uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

W przypadku uwzględnienia sprzeciwu dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail biuro@klimasfera.pl , z dopiskiem: ,,Dane osobowe”.

13. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Nie ma bowiem przepisu, który nakładałby na Ciebie prawny obowiązek ich przekazania. Jednakże:

 1. jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę, tj. korzystać z Serwisu, w tym robić zakupy w sklepie internetowym, musisz podać dane, które umożliwią nam zawarcie i wykonanie tej umowy, a także jej należyte udokumentowanie na cele rozliczalności działań Administratora. 
 2. dane osobowe podawane w celach kontaktowych są konieczne do tego, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować. Jeżeli ich nie podasz, nasza komunikacja z Tobą będzie albo utrudniona (np. jeśli podasz tylko e-mail, ale już nie nr telefonu).

14. Czy udostępniamy Twoje dane poza UE (i obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Tak, możemy przekazywać Twoje dane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności w przypadku korzystania z serwerów zlokalizowanych poza terenem EOG. Odbywa się to zawsze na podstawie ważnej podstawy prawnej, takiej jak:

 1. współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.